Pravidla soutěže
Nakupte a vyhrajte balíček vánočních receptů

Pořadatel soutěže:
Lactalis CZ, s.r.o. 
Líbalova 2348/1, 
149 00 Praha 4 - Chodov
Czech Republic

IČ: 27132471
DIČ: CZ27132471
Společnost zapsána 10. března 2004 do obchodního rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707.

Název soutěže:
Kuchařka za registraci - podzim

Místo průběhu soutěže:
Soutěž probíhá společně na území České republiky prostřednictvím internetové stránky http://www.mlekarna-kunin.cz/ (dále jen „místo konání soutěže“).

Organizátor soutěže:
VivaKi Czech Republic s.r.o., divize Newcast, IČO: 62411527, se sídlem Jankovcova 1114/23, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 34198 (dále jen „organizátor“).

Trvání soutěže:
Soutěž trvá od 23.11.2015 od 23:59 hod. do 29.11.2015 do 17:59 hod.

Podmínky účasti v soutěži:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splňuje stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů: 
Úkolem soutěžících je nahrát na web http://www.mlekarna-kunin.cz/ účtenku s minimálně čtyřmi různými produkty Kunín (různými produkty je myšleno 4 různé typy produktů nikoli různé gramáže nebo příchutě = například smetana 12%, selský jogurt, termix, selské mléko) a vyplnit všechny položky registrace, tj.: jméno, příjmení, adresu (pro doručení výhry), e-mail v případě, že je soutěžící již na webu http://www.mlekarna-kunin.cz/ zaregistrován, stačí pouze vyplnit emailovou adresu pro ověření.
Soutěž bude probíhat v několika dnech a tomu bude odpovídat i počet odměněných daný den.
24.11. – 38x vánoční balíček Kuchařky Vaříme s Kunínem s recepty  (celkem 13 listů​)
25.11. – 38x vánoční balíček Kuchařky Vaříme s Kunínem s recepty  (celkem 13 listů​)
26.11. – 38x vánoční balíček Kuchařky Vaříme s Kunínem s recepty  (celkem 13 listů​)
27.11. – 38x vánoční balíček Kuchařky Vaříme s Kunínem s recepty  (celkem 13 listů​)
28.11. – 39x vánoční balíček Kuchařky Vaříme s Kunínem s recepty  (celkem 13 listů​)
29.11. – 39x vánoční balíček Kuchařky Vaříme s Kunínem s recepty  (celkem 13 listů​)

 

Organizátor si vyhrazuje právo na vyřazení soutěžícího, jehož nahraný soubor bude vulgární nebo nebude odpovídat dobrým mravům.

Výhry a vyhlášení vítězů
230 registrovaných, kteří splní výše uvedená pravidla, získá vánoční balíček Kuchařky Vaříme s Kunínem s recepty  (celkem 13 listů​).
Vyhrává vždy prvních 38 nebo 39 v daný soutěžní den (viz výše), kteří se registrují do soutěže jako první.

Soutěž končí 29.11.2015 v 17:59 hod.
Výherci budou vyhlášeni prostřednictvím e-mailu a na soutěžní internetové stránce nejpozději 10.12.2015 do 17:59 hod.

Výhry budou odeslány na adresu výherců do 2 týdnů po jejich vyhlášení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Lactalis s.r.o., se sídlem v Praze 4 - Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ: 149 20, IČ: zapsána 10. března 2004 do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě registračního formuláře na internetové stránce http://www.mlekarna-kunin.cz/. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.
Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Další důležité podmínky soutěže:
Každý soutěžící se může registrovat pouze jednou.

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím e-mailu na soutez@newcast.cz do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže s předmětem e-mailu: „Kuchařka za registraci - podzim„. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účtů, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet).

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě http://www.mlekarna-kunin.cz/).Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

V Praze dne 19.11.2015

zavrit
Praktický pořadač s kroužkovou vazbou pro zakládání receptů a s pevnými laminovanými deskami vybavenými magnetickými chlopněmi – už neztratíte žádnou ze svých poznámek.
kniha
Sady báječných receptů, které bude spojovat sezonní téma.
Minulý měsíc jsme odstartovali podzimním balíčkem, který voněl po dýních, hruškách nebo švestkách a tentokrát přidáváme vánoční edici, která voní po vanilce a skořici!
kniha
Jak budou plynout roční období, budou přibývat i naše recepty s chutí jara,
velikonočních pochoutek nebo plné letního osvěžení.
Sledujte pravidelně náš web a facebook pro další informace a novinky.
zavrit
Ochutnejte hustý Selský jogurt

Ochutnejte hustý Selský jogurt.

sipka
Smetanová kouzla

Smetanová kouzla

sipka
Čerstvá a svěží

Čerstvá a svěží

sipka

Náš životní rytmus

recepty
kniha
Inspirujte se
našimi recepty

RECEPTY

Moderní recepty na jednom místě.
Překvapte své blízké!

Přejít na recepty
blogger
tuzka
To nejlepší
z food-blogů

BLOG

Přečtěte si o nejnovějších kulinářských trendech. Inspirujte se blogerem měsíce

Přejít na Blog
blogger
zamek
Registrujte se
a vyhrajte

SOUTĚŽ

Vánoční soutěž je tady!

Více zde
mlekarna
hodiny
Naše historie

HISTORIE

Jsme tu pro Vás již 70 let.
Pojďme se poohlédnout do minulosti.

Přejít do historie