CHKO Beskydy

S PŘÍRODOU SI ROZUMÍME, POROZUMĚJTE JI TAKÉ.

S PŘÍRODOU SI ROZUMÍME! A VY JÍ TEĎ MŮŽETE POROZUMĚŤ TÉŽ - DÍKY NAUČNÝM INFORMAČNÍM CEDULÍM PŘI PROCHÁZCE V CHKO BESKYDY. MLÉKÁRNA KUNÍN TOTIŽ POMÁHÁ NEJEN S PLNĚNÍM VAŠICH PROSTŘENÝCH TABULÍ…

Proč?

Protože příroda nám dává to nejlepší a byla by škoda, se o to s vámi nepodělit. Bude nám potěšením, pokud se vydáte na cestu poznání krás CHKO Beskydy spolu s námi.

Jak?

Prostřednictvím informačních tabulí, jejichž výrobu a následné rozmístění na loukách a pastvinách jednoho z nejhezčích míst naší republiky Mlékárna Kunín finančně podpořila.

Kde?

V malebném prostředí CHKO Beskydy. Právě zde v nejjasnějším světle uvidíte, jak nádherná umí příroda být, a dozvíte se, jaké taje v sobě skrývá.

Mějte ke krásám přírody oči otevřené a spatříte mnoho doposud nepoznaného.

PRO ZOBRAZENÍ JEDNOTLIVÝCH TÉMAT KLIKNĚTE NA IKONKY.

  • Zóna (přírodní - jádrová)
  • Zóna (polopřirozená)
  • Zóna (kulturně-krajinná)
  • Zóna (sídelní)

PRO ZOBRAZENÍ JEDNOTLIVÝCH TÉMAT KLIKNĚTE NA IKONKY NÍŽE.

Víte, že na záchranu tohoto kousku beskydské krajiny jste přispěli i vy?

Pestrobarevná louka

KDYBY KOSY NEBYLY, LESEM BYCHOM BLOUDILI…

„Obyčejné“ luční kvítí, ale i vzácné rostliny, motýli a další hmyz – ti všichni našli domov na sluncem ozářených loukách. Bez pravidelného sečení by louky rychle ustoupily lesu a beskydská krajina by bez zásahu člověka byla méně pestrá.

Rozmanitost

Kopretiny, zvonky, jetel, štírovníky, jitrocel a mnoho druhů trav skládají dohromady neobvyklou krásu. Kde je pestrost rostlin, tam je i pestrost hmyzu. Své živné rostliny si najdou nenápadné samotářské včely, barevní motýli i mírumilovní čmeláci...

Čmelák

Otužilí čmeláci pracují dokonce i tehdy, kdy včelky ani nevystrčí nos ze svých úlů. Létají na pastvu i za chladných a deštivých dnů, ještě při teplotě 5 °C.

Čmelák rolní

Mateřídoušková pastvina

Víte, že na záchranu tohoto kousku beskydské krajiny jste přispěli i vy?

BEZ PASTVIN BY BESKYDY
NEBYLY BESKYDAMI

Velká část odlesněných ploch vznikla v minulosti díky pastvě ovcí. Chov ovcí slouží především k obživě. Když ale hospodář vyžene své stádo na pastvu, přispívá i k ochraně a tvorbě naší krajiny. Spásání dělá dobře i rostlinám a různým druhům hmyzu. Pastva ovcí si proto zaslouží naši podporu.

Hořeček žlutavý

Ovce mají mlsné jazýčky a mezi bylinami si pečlivě vybírají. Na pastvině po nich zůstává aromatická mateřídouška, pichlavé jalovce a pupavy i vzácné hořké hořečky. Prostě všechno to, co jim nechutná.

Modrásek černoskvrnný

Do květů mateřídoušky klade vajíčka vzácný motýl modrásek černoskvrnný. Když se vylíhne larva, sleze z mateřídoušky dolů na zem a nechá se odnést kolemjdoucími mravenci do mraveniště. Mravenci larvu vykrmí, ale k jejich překvapení z kukly příští rok nevyleze nový mravenec, ale motýl.

Jalovcová pastvina

Víte, že na záchranu tohoto kousku beskydské krajiny jste přispěli i vy?

AŤ ŽIJÍ OVEČKY!

„Idylické“ pastviny a pasoucí se ovce lahodí oku procházejících turistů, ale jsou především zdrojem užitku pro beskydské hospodáře. Nebo možná spíše bývaly. Pastvin ubývá a s nimi mizí výhledy do krajiny, ale i rostliny a hmyz, které jsou na pastvě závislé.

Jalovec obecný

„Písnička podobá se ovci a noty rostou na jalovci, ovečky zvoní a zvoní…“ nebo „Vysoký jalovec…“ – lidové písně nám připomínají, že k ovcím a beskydským pastvinám neodmyslitelně patří keře jalovce. Ochutnejte jejich modré plody (jalovčinky) – typicky pryskyřičná chuť zlepšuje trávení.

Orchidejová louka

Víte, že na záchranu tohoto kousku beskydské krajiny jste přispěli i vy?

SEZNAMTE SE S KRÁLOVNAMI KVĚTIN

Víte, že na beskydských loukách rostou orchideje? Jsou podobné těm tropickým, jen mají menší květy. Orchideje jsou ozdobou a velkou vzácností našich luk. Bez hospodářů, kteří luční porost pravidelně kosí, by však nebyly ani louky, ani orchideje.

Nejistá cesta

Rozmarně krásné květy orchidejí plodí nesmírné množství potomstva – až 10 000 semínek v jedné tobolce! Jejich váha je nepatrná, vzdušné proudy je proto roznášejí do daleka. Zvyšuje se tím pravděpodobnost, že aspoň nějaké nejsou vybavena žádnými potravinovými zásobami. Přežije jen to, které se v půdě potká s vhodnou podzemní houbou, která mu živiny dodá.

Podivná jména Vemeník, vemeníček, vstavač, prstnatec, pětiprstka, korálice – rodová jména orchidejí jsou často odvozená od tvarů podzemních hlíz. Druhová jména zase od barvy, vůně a tvaru květů – osmahlý, bezový, vojenský.