Prohlášení

Společnost Lactalis CZ, s.r.o. je jediným vlastníkem výrobních závodů Mlékárna Kunín, a.s. a Mlékárna Klatovy, a.s.. Tyto závody ani naše obchodní společnost nikdy nebyly a nejsou odběratelem mléka z farmy A G R O SOKOLEČ, a to ani přímo, ani nepřímo. 

A G R O SOKOLEČ je členem Mlékářského hospodářského družstva Střední Čechy (MHD Střed), schválené odbytové organizace, která sdružuje více než 100 producentů syrového kravského mléka.

Mlékárna Kunín, a.s. s MHD Střed nikdy nespolupracovala a nespolupracuje.
Mlékárna Klatovy, a.s. pro svou výrobu odebírá mléko mj. i od 12 vybraných farem MHD Střed. Nikdy však neodebírala a neodebírá mléko od společnosti A G R O SOKOLEČ.

Na sociálních sítích se objevilo zavádějící video lživě spojující Mlékárnu Kunín, a.s., a tudíž i společnost Lactalis CZ, s.r.o., s farmou A G R O SOKOLEČ. Naše společnost se cítí tímto účelově vytvořeným videem poškozena, a proto zahájila právní kroky proti jeho autorům.

V Praze dne 9. 3. 2017

Michal Brada
generální ředitel společnosti

Trasy, na kterých jsme umístili cedule