Jsme tu s Vámi
již více než 70 let.

„Dobré věci se zkrátka nemění…“

konec 19. století

Na Novojičínsku je v této době zakládána celá řada malých mlékáren; v Kuníně vzniká výrobna sýra s denní spotřebou asi 1000 litrů mléka na produkci ementálu. Pod švýcarským výrobcem Zürcherem funguje až do roku 1940

1943–1944

Je dokončena výstavba nové budovy mlékárny. Závěrečné práce probíhají ještě v době, kdy se k obci blíží sovětská fronta.

1945–1946

Aby mohla být mlékárna po válce znovu uvedena do provozu, potřebuje mít dostatečné dodávky mléka. V Novojičínském okrese se tak začínají sdružovat drobní zemědělci, přičemž 11. května ustanovují Kravařské mlékárenské družstvo.

1947

Mlékárna je již v trvalém provozu.

1950

Dochází ke znárodnění mlékárenského průmyslu. Mlékárna dostává nový název: Mlékařské závody, národní podnik, Kunín.

1967

Mlékárna získává – v konkurenci dvanácti podniků ze Severomoravského kraje – standardu podnikového ředitele svědčící o jakosti vyráběných výrobků.
Probíhá nákup strojního zařízení a úprava závodu, který je tak nyní schopen zpracovat denně až 25 milionů litrů mléka.

1992

V tomto roce je zřízena Mlékárna Kunín a.s.

2004

Mlékárna Kunín je přestěhována do Ostravy-Martinova.

2007

Francouzská společnost Lactalis se stává novým majitelem Mlékárny Kunín.

Trasy, na kterých jsme umístili cedule